Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor B&W in het kader van beleid met als doel om zich in te zetten voor het welzijn van de bewoners van de wijk en zaken die binnen de omgeving leven.

 

Onze missie is:

Het behartigen van belangen voor bewoners en omgeving

 

Doelstellingen

In de periode 2015-2016

 

- Aandacht voor ouderen en jeugd,

- Verbetering sociale cohesie .

- Verbetering onderhoud groen.