mei 2019

Initiatief klimaatwet van GroenLinks, D66 en PvdA. Het lijkt aardig maar het pure Nederlandse schone schijn! FvD kan as dinsdag niet meestemmen, omdat de nieuwe eerste kamer pas 11 juni 2019 wordt geļnstalleerd. Wat mij betreft ook niet zo erg want de klimaatwet heeft niet zoveel inhoud. Het zijn doelstellingen zonder enige verplichting.

Het voorstel stelt een hoofddoel met als resultaatsverplichting 95% broeikasgasreductie in Nederland in 2050 ten opzichte van 1990 en als tussendoel een streefwaarde van 49% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990. Daarnaast bevat het voorstel een nevendoel met als streefwaarde 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Een nobel doel, maar niet realistisch, als we rond 2050 nog 95% CO2 mogen uitstoten, dan is dit 500kg per hoofd van de bevolking, dat is net genoeg om adem te kunnen halen. Immers ieder mens stoot per jaar ca 365kg CO2 uit. Gelukkig wordt deze waarde niet meegenomen in de voorgestelde reductie, maar het gaat om het idee hoe weinig CO2 straks nog mag worden geproduceerd.