Jaarlijkse infecties vanaf 2005 tot en met 2013 incl. Corona

 

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Gewijzigd op: 24 juli 2020
 • Geslacht
  Totaal mannen en vrouwen
   
 • Leeftijd
  Totaal alle leeftijden
   
 • Regio's 
 • Perioden 
 • Onderwerp 
Nederland
1996
2017
2018
2019*
Totaal alle onderliggende doodsoorzaken
aantal137 561150 214153 363151 885
1 Infectieuze en parasitaire ziekten
Totaal infectieuze en parasitaire zktn
aantal1 6013 1323 3233 296
1.1 Tuberculose
aantal127232820
1.2 Meningokokkeninfecties
aantal488138
1.3 Virale hepatitis
aantal47313035
1.4 AIDS
aantal327252427
1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn
aantal1 0523 0453 2283 206
2 Nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen
aantal38 27146 55646 65746 864
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen
aantal37 22044 90844 77045 024
2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel
aantal461664711689
2.1.2 Kw. nv. van slokdarm
aantal1 0701 8841 9751 995
2.1.3 Kw. nv. van maag
aantal1 9261 2461 1081 225
2.1.4 Kw. nv. van dikke darm
aantal3 2053 7203 7033 549
2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus
aantal9711 3831 3461 277
2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen
aantal249791786866
2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen
aantal349424435391
2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier
aantal1 7292 8652 8922 998
2.1.9 Kw. nv. van strottehoofd
aantal228239220218
2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long
aantal8 57110 39610 37410 201
2.1.11 Melanoom van huid
aantal427796793749
2.1.12 Kw. nv. van borst
aantal3 5773 1333 0883 071
2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals
aantal230206217216
2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam
aantal387493532574
2.1.15 Kw. nv. van eierstok
aantal1 0581 0429871 065
2.1.16 Kw. nv. van prostaat
aantal2 4582 8652 8962 954
2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken
aantal822896873971
2.1.18 Kw. nv. van urineblaas
aantal1 0751 2501 2801 269
2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel
aantal2 9933 5883 5483 685
2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen
aantal5 4347 0277 0067 061
2.2 Overige nieuwvormingen
aantal1 0511 6481 8871 840
3 Zktn bloed, bloedvormende organen en..
aantal362510543564
4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn
Totaal endocriene, voedings-, stofw. z..
aantal4 0803 5673 5703 523
4.1 Suikerziekte
aantal3 1432 7812 6942 713
4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis..
aantal937786876810
5 Psychische stoornissen
Totaal psychische stoornissen
aantal4 17312 59813 01712 725
5.1 Psychische stoornissen door alcohol
aantal185508564483
5.2 Psychische stoornissen drugs en vl..
aantal15454062
5.3 Overige psychische stoornissen
aantal3 97312 04512 41312 180
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen
aantal2 9348 4308 9738 775
6.1 Hersenvliesontsteking
aantal82726664
6.2 Ziekte van Parkinson
aantal8111 9101 8891 919
6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen
aantal2 0416 4487 0186 792
7 Ziekten van hart en vaatstelsel
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel
aantal51 31338 15337 79537 433
7.1 Ziekten van de kransvaten
Totaal ziekten van de kransvaten
aantal20 5628 3378 4398 244
7.1.1 Acuut hartinfarct
aantal15 2584 9475 1254 899
7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten
aantal5 3043 3903 3143 345
7.2 Overige hartziekten
aantal11 89413 41513 11412 762
7.3 Hersenvaatletsels
aantal12 2329 1999 2049 288
7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel
aantal6 6257 2027 0387 139
8 Ziekten van de ademhalingsorganen
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen
aantal13 05512 96514 04412 607
8.1 Griep
aantal2614901 207539
8.2 Longontsteking
aantal5 5263 5403 7153 356
8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen
Totaal chronische aand. onderste lucht..
aantal6 4887 0167 0856 968
8.3.1 Astma
aantal39160171183
8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw..
aantal6 4496 8566 9146 785
8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen
aantal7801 9192 0371 744
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen
Totaal ziekten spijsverteringsorganen
aantal5 1604 4754 7234 681
9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge..
aantal437115141152
9.2 Chronische leveraandoeningen
Totaal chronische leveraandoeningen
aantal740881892871
9.2.1 Chronische leveraand. alcohol
aantal430424421407
9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen
aantal310457471464
9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen
aantal3 9833 4793 6903 658
10 Ziekten huid, onderhuids bindweefsel
aantal485300294320
11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl
Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl
aantal8941 1731 1281 089
11.1 Reumatoïde artritis en artrose
aantal274439399356
11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl
aantal620734729733
12 Ziekten urinewegen en gesl.organen
Totaal zktn urinewegen en gesl. organen
aantal2 6573 3053 3613 338
12.1 Ziekten van nier en urineleider
aantal1 5012 0112 1062 102
12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen
aantal1 1561 2941 2551 236
13 Complicaties zwangerschap, bevallin..
aantal23359
14 Aandoeningen v.d. perinatale periode
aantal520374328361
15 Aangeboren afwijkingen
Totaal aangeboren afwijkingen
aantal629471507503
15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel
aantal86444552
15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten
aantal170938593
15.3 Overige aangeboren afwijkingen
aantal373334377358
16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn
Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekten
aantal6 0956 2316 4647 126
16.1 Wiegendood
aantal50101213
16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken
aantal3 9963 2963 3414 027
16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch..
aantal2 0492 9253 1113 086
17 Uitwendige doodsoorzaken
Totaal uitwendige doodsoorzaken
aantal5 3097 9718 6318 671
17.1 Ongevallen
Totaal ongevallen
aantal3 3725 1835 8655 917
17.1.1 Vervoersongevallen
Totaal vervoersongevallen
aantal1 314624685671
17.1.1.1 Wegverkeersongevallen
aantal1 198573628617
17.1.1.2 Overige vervoersongevallen
aantal116515754
17.1.2 Accidentele val
aantal1 6054 0324 6304 720
17.1.3 Accidentele verdrinking
aantal718511276
17.1.4 Accidentele vergiftiging
aantal86224196204
17.1.5 Overige ongevallen
aantal296218242246
17.2 Zelfdoding
aantal1 5771 9171 8291 811
17.3 Moord en doodslag
aantal211132100109
17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend
aantal77282436
17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken
aantal72711813798
Bron: CBS

Tabeltoelichting

INHOUDSOPGAVE

1. Toelichting
2. Definities en verklaring van symbolen
3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen
4. Bronnen en methoden
5. Meer informatie

1. TOELICHTING

Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd en geslacht per regio. Overledenen worden getoond naar de gemeente van inschrijving. Van de volgende regio's zijn gegevens beschikbaar: landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2018 zijn definitief, cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juli 2020: 
De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 19 december 2019:
Een onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geslacht' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2020 verschijnen er definitieve cijfers over 2019.

2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN

Definities:

Doodsoorzaken
Doodsoorzaken worden vertaald in coderingen volgens de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) van de World Health Organization (WHO). Vanaf 1996 wordt gewerkt met de Tiende Revisie van de ICD (ICD-10, WHO). 

Benamingen belangrijke doodsoorzaken
De teksten van de belangrijke doodsoorzaken zijn ontstaan uit een samenvoeging van de CBS 'Beldo-lijst' en de 'European shortlist' van het Europees statistisch bureau in Luxemburg (Eurostat). De gebruikte doodsoorzaken zijn gebaseerd op de codes afkomstig uit de internationaal toegepaste codelijst, de zogenaamde International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) van de World Health Organisation (WHO).

Onderliggende doodsoorzaak
De onderliggende doodsoorzaak is de ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. 

Leeftijd
Leeftijd op het moment van overlijden.

Landsdelen, provincies en COROP-gebieden
Betreffen landelijk dekkende indelingen. Ze maken onderdeel uit van de hiërarchisch opgebouwde 'Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)' die door het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen (Eurostat) wordt gebruikt voor de presentatie van regionale statistieken binnen de Europese Unie.
Deze indeling omvat voor Nederland de volgende drie niveaus: 
NUTS I (landsdelen), NUTS II (provincies) en NUTS III (COROP-gebieden).
NB: Met ingang van 1 januari 2004 is het voormalige niveau NUTS V (gemeenten) gewijzigd in Local Administrative Units niveau 2 (LAU2). LAU niveau 1 komt in Nederland niet voor.

Landsdelen zijn samengenomen provincies:
Noord-Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe;
Oost-Nederland : Overijssel, Flevoland, Gelderland;
West-Nederland : Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland;
Zuid-Nederland : Noord-Brabant, Limburg.

De COROP-indeling is omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie 
Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Onderscheiden werden 40 gebieden, waaraan later 3 subgebieden zijn toegevoegd. COROP-gebieden zijn optelbaar tot provincies.

Grote gemeenten
Vanuit geheimhoudingsoverwegingen kunnen alleen cijfers gepubliceerd worden van gemeenten met voldoende inwoners. Om deze reden is besloten om cijfers in de publicatie op te nemen van de top 25 gemeenten met 100 000 inwoners of meer. Uitgangspunt is het jaar 2008, dit was het meest recente jaar bij het ontstaan van deze tabel. Van deze zogenaamde grote gemeenten zijn cijfers opgenomen vanaf het beginjaar 1996 ook al woonden in die gemeenten in dat jaar of in de tussenliggende jaren minder dan 100 000 inwoners. De top 25 gemeenten met meer dan 100 000 inwoners is sinds 2008 ongewijzigd.
Een uitzondering binnen deze publicatie vormt de gemeente Zaanstad. Ondanks dat deze gemeente meer dan 100 000 inwoners heeft, kunnen er om geheimhoudingsredenen voor de gemeente Zaanstad geen cijfers naar doodsoorzaak worden gepubliceerd. Dit hangt samen met het tegelijkertijd publiceren van de COROP-gebieden in deze tabel. Zaanstad vormt samen met Wormerland het COROP-gebied Zaanstreek. Publicatie van zowel COROP Zaanstreek als gemeente Zaanstad zorgt voor onthulling van gegevens van de veel kleinere gemeente Wormerland. Gegevens over Zaanstad en Wormerland zijn beschikbaar in de tabellen: 
Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio en Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio.

Als gevolg van gemeentelijke herindelingen worden regelmatig gemeenten opgeheven en nieuwe gemeenten gevormd. Verder treden er tussentijds wijzigingen in de grenzen tussen gemeenten op. Ook komt het voor dat een gemeente bij raadsbesluit haar naam wijzigt. Heeft in de gepresenteerde periode een dergelijke wijziging plaatsgevonden, dan is dit in de toelichting bij de betrokken gemeente aangegeven.

Verklaring van symbolen:

niets (blanco)	: het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. 		: het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
*		: voorlopige cijfers
**		: nader voorlopige cijfers

3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN

Relevante tabellen:
Tabellen Doodsoorzaken.

Meer informatie is te vinden op de themapagina Gezondheid en welzijn.

4. BRONNEN EN METHODEN

Gebruikte databron(nen) (buiten het CBS): 
- Doodsoorzaakverklaring;
- Basisregistratie personen (BRP).

De onderzoeksmethodes zijn te vinden in de onderzoeksbeschrijvingen:
- Doodsoorzakenstatistiek;
- Niet-natuurlijk overlijden.

Documentatie over de overgang van handmatig naar automatisch coderen:
- Het nieuwsbericht bij de publicatie van de gegevens over doodsoorzaken 2013;
- Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken;
- Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012–2013;
- Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2013–2015.

Documentatie over onderzoek naar de breuken en mogelijkheden voor reconstructie: Reconstructiemogelijkheden van lange tijdreeksen van de doodsoorzakenstatistiek op basis van tijdreeksanalyse.

5. MEER INFORMATIE

Infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 
Verveelvoudiging is toegestaan, mits CBS als bron wordt vermeld.

Onderwerpen/classificaties