Haarlemmermeer houdt peiling over zonne- en windenergie in de polder

Gepubliceerd op: 26 jan 2021 InforMeerIn Haarlemmermeer Hoe besparen we de komende jaren energie en wekken we nieuwe energie op. Dat doen we vanwege afspraken in het Klimaatakkoord. De gemeente heeft samen met veel partijen, waaronder dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers, gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden in Haarlemmermeer. Hoe blijft de impact op de polder beperkt? Waar liggen kansen voor de omgeving? Hieruit zijn meerdere voorstellen gekomen. Deze voorstellen legt de gemeente aan de inwoners voor. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden voor het opwekken van nieuwe energie in twee gebieden in Haarlemmermeer. Voor zonne-energie is dat rondom Schiphol en voor windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer (Spoordriehoek).

Zonneakkers rond schiphol

Zonneakkers rondom Schiphol is door de gemeenteraad reeds vastgesteld. Maar de gemeente wil graag weten onder welke voorwaarden zonnepanelen in dit gebied geplaatst kunnen worden. Zonnepanelen in een carré-opstelling (in een vierkant) rondom Schiphol. In totaal is dit zoekgebied ongeveer duizend hectare groot.Naar verwachting zal tot 2030 gebruik worden gemaakt van ongeveer driehonderd hectare. en of deze geplaatst kunnen worden in een zoekgebied ten oosten van de Hoofdvaart, rondom de spoorlijn en snelwegen.

Spoordriehoek is het zoekgebied voor vijftien windmolens

en of deze geplaatst kunnen worden in een zoekgebied ten oosten van de Hoofdvaart, rondom de spoorlijn en snelwegen. >Dit is nog niet door de gemeenteraad vastgesteld. Windmolens zijn alleen mogelijk in het zuiden van Haarlemmermeer, vanwege de hoogtegrenzen rondom Schiphol, wettelijke beperkingen tot max 100MW, impact landelijke gebieden en uitbreiding windparken in Haarlemmermeer Zuid die al eerder door de rechter is verworpen op 20 aug 2014 634-703>

Waarom zoveel nieuwe energie?

Vanwege afspraken in het Klimaatakkoord moet de gemeente met een serieus bod komen voor de opwek van nieuwe energie. Gebeurt dit niet, dan kan het Rijk straks gebieden aanwijzen waar dit moet gebeuren. Dat wil de gemeente voorkomen. Alle gemeenten in Nederland zoeken nu plekken waar zonne- en windenergie opgewekt zou kunnen worden, en onderzoeken ook hoe dat moet gebeuren. De plannen worden samen met belanghebbenden opgesteld en uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld. Heel Nederland is in regio's opgedeeld om een regionale energiestrategie (RES) te maken. Haarlemmermeer is onderdeel van de regio Noord-Holland Zuid.

Woningen en bedrijven goed isoleren

is in de eerste plaats de belangrijkste reden om energie te besparen. Ook wordt gezocht naar andere manieren om gebouwen te verwarmen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van omgevingswarmte, uit de bodem of oppervlaktewater, het gebruik van restwarmte of hernieuwbaar gas. Om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit die overblijft, komen er zonnepanelen op daken van woningen, scholen en bedrijven, maar ook op parkeerterreinen, geluidschermen en in bermen bij wegen en spoor. Maar dat is nog niet genoeg om in de toekomstige lokale vraag te voorzien.

De gemeente is ook op zoek naar grotere gebieden

waar veel elektriciteit opgewekt kan worden. In plaats van de zonnepanelen en windmolens te verspreiden over het landschap, wil de gemeente de opwek van nieuwe energie op grote schaal beperken tot een paar grote plekken in Haarlemmermeer. Wethouder Jurgen Nobel , wat is de impact op de omgeving? En als we het hebben over windmolens in het zuiden van de polder rijst de vraag: willen de bewoners überhaupt wel windmolens in dat gebied? En hoe hoog mogen ze dan zijn? Draagvlak is belangrijk en daarom is de inwoners gevraagd om hun mening te geven.