Het coronabeleid is nog steeds onverstandig. Mark en Hugo blijven de burger vaak ten onrechte de schuld geven over gedrag, terwijl de oorzaak veelal bij het beleid zelf ligt. De meeste maatregelen zijn verwarrend, rommelig, onvriendelijk, onlogisch, onverstandig en effectieve maatregelen ontbreken of zijn zelfs halfbakken. Eerdere verklaringen en beslissingen worden ondoordacht plots aangepast of zijn ooit vals geweest en hebben angst veroorzaakt. Zoals berichten, dat 80% van de bevolking het virus zou krijgen en ernstig ziek worden en een groot deel van wereldbevolking zou sterven..


De verwarring over het nut van mondkapjes bij de burger is groot, Het RIVM verklaart zelf dat ze nutteloos zijn, door te beweren dat, wanneer 200.000 personen gedurende 1 week een mondkapje dragen, dan zou dat mogelijk tot 1 extra coronadode kunnen leiden.


Het houden van 1.5m afstand wordt NIET aanbevolen door de WHO, maar wel door de overheid doorgedrukt en OWee als je de regel overtreedt. De WHO adviseert 1m, die 50cm verschil maakt juist het verschil tussen acceptatie en normaal gedrag en zou de economie ten goede komen. Verder blijkt dat nooit is bewezen dat een dergelijke afstand enig nut zou hebben.


De mogelijke besmetting via winkelwagens etc is nooit aangetoond en is derhalve ook een onzinnig advies.
De ontkenning van invloed besmetting door aerosols, Hierdoor en mede door onjuiste ventilatie met gebrek aan beschermende kleding door zorgpersoneel zijn mogelijk duizenden ouderen in zorghuizen onnodig gestorven.

Zorgpersoneel in menig ziekenhuis beschikt thans (18 aug 2020) nog steeds niet over voldoende beschermende kleding en mondkapjes en het dragen ervan wordt nauwelijks gedaan. Bijvoorbeeld, in Duitsland is bescherming in ziekenhuizen verplicht voor zowel personeel als patiënten, begeleider worden zelfs niet toegelaten.


De uitkomsten van de PCR (corona) testen zijn twijfelachtig, omdat hierin nog corona virus deeltjes kunnen voorkomen die onterecht kunnen leiden tot een positieve uitslag. De PCR test is niet geschikt om infectieus virus aan te tonen maar toont enkele stukje virus RNA aan als het een goede kwaliteit test is, anders vaak vals positief
De PCR is zo gevoelig dat er als het coronavirus al maanden weg is bij een persoon er toch nog een enkel molecuul wordt gevonden, maar is er dan van besmettelijkheid absoluut geen sprake.
Het Nivel meldt dat monsters die zijn afgenomen bij mensen met acute klachten aan luchtwegen sinds week 23 geen coronabesmettingen meer aantonen. Bij dergelijk monsters wordt getest op een 6 tal influenza virussen inclusief corona. zie tabel. PCR tests zijn dus alleen betrouwbaar bij acute klachten!.

Laat je dus nooit zomaar testen, voordat je het weet zit je in quarentaine en wellicht je hele familie ook.


Cijfers over coronadoden gepubliceerd door het RIVM en CBS verschillen enorm, respectievelijk 6100 en 11.000. Er wordt geen verklaring gegeven waarom dit verschil bestaat.


Cijfers over geteste coronabesmettingen zijn onvolledig, omdat het RIVM stellig alle ooit geteste besmettingen publiceert. Maar het zou moeten gaan om de nog actieve besmettingen, dat varieert van 4.000 tot ca 40.000 (mits te test juist zijn uitgevoerd), ook al zijn er ooit 500.000 of meer positief getest, omdat iedere besmetting na ca 2 weken weer inactief is. Je blijft niet ”eeuwig” besmettelijk.