Aantal doden per 18 aug 2020. In maart en april 2020 stierven 6331 inwoners van Nederland bij wie COVID-19 de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, was vastgesteld. Van nog eens 1956 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat COVID-19 de vermoedelijke doodsoorzaak was. In totaal stierven in maart en april 8287 mensen bij wie COVID-19 de vastgestelde of vermoedelijke doodsoorzaak was. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken die het CBS op 18 aug20 publiceert.


De  geschatte  oversterfte komt volgens het CBS in  de  eerste  elf  weken  van  de  corona-epidemie  (week  11  tot  en  met  week  21)  uit  op  10164.  Met  95  procent  zekerheid  lag  de  oversterfte  in  die  weken  tussen  8593  en  11691

.
Het RIVM is het totaal aantal COVID-19 gerelateerde overlijdens tot 18- 08-2020 (10:00) 6175, waarvan 314 (5,1%) zonder onderliggende aandoening.
Onderverdeeld in 2 leeftijdsgroepen ziet dit er als volgt uit: 0-69 (<70 jaar): het totaal overleden personen is 696, waarvan 70 (10,1%) zonder onderliggende aandoening. Deze cijfers zijn ook terug te vinden in het weekrapport op de website: https://www.rivm.nl/documenten/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland zie PDF doc “wekelijkse update epidemiologische situatie covid19”. Paragraaf 12.4 tabel 20 nabij pagina 51.
De 70 plussers (>= 70 jaar) zijn niet te vinden op de site van het RIVM, maar die heb ik per mail van het RIVM toegezonden gekregen: het totaal overleden 70plussers is 5479, waarvan er 244 (4,5%) geen onderliggende aandoening hadden.

De Nivel tabel "monsters afgenomen bij mensen met acute klachten aan luchtwegen" (publicatie via RIVM) laat zien dat er vanaf week 23 geen corona meer wordt vastgesteld, inmiddels zijn dat voornamelijk klachten betreffende het Rhinovirus. zie https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers  De tabel wordt gevoed door ca 40 huisartsenposten (met ca 70 huisartsen) verspreid over geheel Nederland.

Resumé:
CBS berekent een oversterfte tussen de 8287 en 11691
RIVM meldt per 18aug  6175 coronadoden, waarvan 314 (70+244) zonder onderliggende aandoening.

Het Nivel registreert (virologische uitslagen) vanaf week 23 geen mensen meer met corona, maar wel Rhinovirus.