Corona gevaccineerd vv ongevaccineerd

Volgens de NOS zijn er in NL per 22 aug 2021 ca 1.8 mln. mensen niet gevaccineerd, maar klopt dit aantal wel?


Gevaccineerd en ongevaccineerd

Nederland telt per 7 nov 2021 ca 17.5 mln. inwoners waarvan er voor 2.2 mln. van 0 tot 12jaar geen vaccinatie geldt. Thans is 83% van de 15.3 mln. zijnde ca 12.7 mln. gevaccineerd en is 17% ca 2.6 mln. ongevacineerd (17.500.000-2.200.000-12.700.000 = 2.6 mln)

 

Corona sterfte modelberekening

Middels mijn onderstaande simpele modelberekening kan een ruwe schatting worden gemaakt hoeveel ongevaccineerde personen vanaf 12 tot 90+ met een gemiddelde gezondheid kans maken om te sterven door corona in een periode van 2 maanden, gevaccineerde personen niet meegerekend. Een 100% verwachting is praktisch onmogelijk door de vele mogelijke variabelen, weersinvloeden, geografische ligging, leefgewoonte, gedraging virus zelf, varianten en verzin het maar.

Van de 2.6 mln. ongevaccineerde is:
ca 1/5 deel is immuun door groepsimmuniteit of hebben corona reeds gehad.
ca 1/5 deel van de bevolking zal nooit besmet raken, omdat dit genetisch/natuurlijk is bepaald.
ca 3/5 deel, zijnde ca 1.560.000 ongevaccineerde, hiervan heeft bij de huidige varianten ongeveer 2% kans om in meer of mindere mate besmet te raken. Dit zijn ongeveer 31.200 personen, hiervan komt ca 1.8% (561 Patiënten) in het ziekenhuis en gaat ca 10% (56 patiënten) door naar een IC. De opnameduur bedraagt gemiddeld 7 dagen in het ziekenhuis en op een IC is dat gemiddeld 13 dagen. Aantal bezette bedden is dan (561*7)+(56*6)= 4263 ziekenhuisbeddagen.

Gerekend met een IFR van 0.5% op ongevaccineerde besmette patiënten kan het aantal geschatte overledenen uitkomen op ca 156, in een tijdspan van over 1 á 2 maanden. De locatie van overlijden (ziekenhuis/elders) en reden waarom de patiënten zullen sterven is lastig in te schatten. Wellicht kunnen patiënten sterven door corona en/of met onderliggend lijden.
In de berekening is geen rekening gehouden met overledenen van gevaccineerde personen.
De huidige corona maatregelen vanaf 13 nov 2021 zijn niet echt effectief doordat het accent op achterhaalde regels wordt gelegd en kunnen soms averechts werken.


Het dragen van mondkapjes is een bewezen schijnveiligheid.
De QR codes werken eerder averechts, doordat houders van een QR code ten onrechte menen dat ze zelf onschendbaar zijn door ten ontechte te denken dat ze het virus niet kunnen doorgeven en NIET noodzakelijk thuis moeten blijven als ze ziek zijn.

 

De meest efficiënte corona maatregelen

Blijf thuis als je klachten heb, hoest in je elleboog, zorg voor voldoende ventilatie en gebruik gezondverstand, dit zijn de enige vier meest zinvolle adviezen.