Haarlemmermeer energieverbruik steeds hoger.

Update!

De voorgaande Wethouder John Nederstigt stelde dat de gemeente Haarlemmermeer in 2040 energieleverend zal zijn. Dat wil zeggen dat ze dan meer duurzame energie opwekken dan er wordt verbruikt. Aan het eind van z'n termijn heeft hij z'n standpunt wegens onvoldoende budget moeten aanpassen in Duurzaamheid geen speerpunt meer voor Haarlemmermeer, tot ergernis van D66. Opvolger Jurgen Nobel (VVD) kan ook niet veel meer doen dan bouwen, bouwen en bouwen.

De polder raakt vol met woningen, verdozing (gebouwen) voor opslag, datacenters, glastuinbouw en veel, zeer veel woningen.
Zelf energieleverend blijkt voorlopig nog ver weg met 8 windmolens nabij de A4, een schamel solarpark De Groene Hoek.nabij Schiphol. Alles bij elkaar met een totaal vermogen van ca 46MW.

Voorlopig is het voor het huidige college nog een illusie om alle verwachte stroomverbruik tot 2040 ca 3000GW/h duurzaam via zon en wind zelfleverend op te wekken. Alleen Schiphol (niet meegerekend) verbruikt al ca 175GW/h per jaar.

Bovendien volgens een recent onderzoek van maart 2021 blijkt er bij de inwoners overwegend GEEN draagvlak te zijn voor nog eens 15 mega grote windturbines in Haarlemmermeer Zuid. Ook de provincie staat niet te trappelen.

Hoe dan verder, behalve het opwekken van stroom, blijkt ook de distributie van stroom toch niet zo maar vanzelfsprekend te zijn.

Haarlemmermeer kent tal van initiatieven en activiteiten om het energieverbruik terug te dringen of duurzame energie op te wekken. Zo moesten er grote stappen worden genomen volgens de ex wethouder duurzaamheid Hr. Nederstigt, maar er is volgens hem onvoldoende budget.

Het Solarpark De Groene Hoek deel 1
Geopend in 2018 met een grootte van 25 hectare. Maar 25 hectare met 125.000 panelen zegt niets over de stroomopbrengst van het park.

Voor de goede orde, het eerste opgeleverde deel van het park met 125.000 stuks 120W/p kleine panelen, een vermogen van 15MW en een stoomopbrengst van ca 15mln. kW/h pj gelijk aan het verbruik van ca 4500 huishoudens (HH).

In 2019 is het park voltooid met 150.000 120w/P KLEINE zonnepanelen op de resterende 25 hectare met een vermogen van 18MW stroomopbrengst ca 18mln. kW/h goed voor ca 5200 HH. Totale opbrengst De Groene Hoek ca 30 mln. kW/h.

Opgewekte stroom gaat regelrecht naar datacenters.
Opmerkelijk is wel, dat geen enkel huis in de polder ook maar iets krijgt van de opgewekte stroom, die gaat regelrecht naar de industrie en/of datacenters om economische en praktische redenen.

Liander onderzoekt de mogelijkheden van dure thuis- en/of buurtbatterij, waarin het teveel aan thuis opgewekte zonne-energie kan worden opgeslagen.

Voorlopig anno 2021 zijn thuisbatterijen nog niet aan de orde.
Door de nabijheid van de luchthaven en het restrictieve beleid van de provincie zijn windmolens niet overal mogelijk. In 2016 was de jaaropbrengst toch een kleine 24.500 MW/h genoeg voor ca 7.200 woningen.
Ook die stroom gaat rechtstreeks naar de industrie en datacenters.

Duurzaam energiesysteem niet voor de burger
Een duurzaam energiesysteem ontwikkelen voor een comfortabel huis en mobiliteit, moet ook zorgen voor een gezonde leefomgeving. Het is mooi gezegd, maar de transitie moet ook rationeel, efficiënt en betaalbaar zijn.

Het kan niet zo zijn, dat de polder wordt volgebouwd met een energie slurpende industrie, terwijl de bewoners van-het-gas-af moeten en worden geconfronteerd met toren hoge transitiekosten energieprijzen.

Energie verbruiken gaat een stuk makkelijker...... Voor niets gaat de zon op, maar klopt die uitspraak anno 2021 wel?