Hoge energieprijzen niet alleen gevolg van marktwerking

Voorstel compensatie voor hoge energieprijzen:

1 Quotum voor gas en elektra

Energie (gas en elektra) als eerste levensbehoefte voor gebruik van warmte en huishoudelijke doelen moet worden gekoppeld aan een deels belastingvrij quotum tot bijvoorbeelden 1500m3 gas en 3000kW elektra voor iedereen. Bij een hoger verbruik volgt een staffel van verbruik die belast kan worden. Hierdoor kan verspilling in gebruik worden beperkt, doordat huishoudens in principe niet boven een quotum willen uitkomen. Vergelijk het met de smileys bij de controle van snelheid.

2 Afbouw salderingsregeling stoppen

Verder mag de huidige salderingsregeling voor kleinverbruikers (huishoudens) niet worden aangepast, zoals thans is voorgenomen om de regeling per 2023 geleidelijk af te bouwen.

Oorzaken hoge energieprijzenHoge prijzen voor energie worden tevens veroorzaakt door de overheden zelf middels, belastingen met heffingen, de snelle invoer van klimaatregels en afbouw huidige energievoorziening. Klimaatregels worden thans ingevoerd, zonder dat de consequenties adequaat zijn uitgerekend voor zover dat al mogelijk is. Centrales worden ten onrechte stilgelegd ten koste van de huidige energievoorziening. Burgers worden de dupe van de zogenaamde te korten hoge energieprijzen, terwijl de overheid de hoofdprijs ontvangt middels een torenhoge belasting op notabene een eerste levensbehoefte, wij zijn er nog lang niet.

Politici zijn ongeduldig en hebben te veel ego om hun doelen te bereiken, zodat ze later kunnen zeggen, dat heb ik allemaal geregeld, maar wellicht komen ze van een koude kermis thuis. Technisch kan er heel veel, maar tegen een klimaat opboksten is iets anders.

Kostenberekening voor overheid

Een simpele kostenberekening beraam ik op basis van ca 5 mln standaard huishoudens die hiervoor in aanmerking komen, de overige 2 mln HH hebben een andere voorziening dan gas of wekken grotendeels hun eigen stroom op. Begroting gas :5.000.000x1000x40 cent = 2 mld en begroting elektra 5.000.000x2500x12 cent = 1.25 mld. Totaal iets meer dan 3 mld. .Gelukkig heeft Wopke diepe zakken en kan Rutte geld toveren middels de bekende spreuk Ezeltje strek je.

Ezel