Rob Hoogendoorn

Na 40 jaar dienst bij KLM Cargo als ICT specialist en informatie analist ben ik gepensioneerd. Na mijn pensioen in 2004 was ik 11 jaar voorzitter van de stichting wijkraad linquenda (2007 - 2018) waarbij ik veel ervaring heb opgedaan met de opvattingen van bewoners en de lokale politiek. De belangrijkste thema's waren onder andere, een gedifferentieerd tarief voor huisvuil, (diftar), luchtvaart Schiphol, aanpassing spijkerboor route, windpark Haarlemmermeer, nieuw wijkgebouw, groenvoorziening, Dorpsraad. Hierna ben ik mij gaan verdiepen in de discussie over de energietransitie in relatie tot het klimaat..

Veel bewoners in Nederland zijn net als ik enigszins sceptisch over de huidige opvatting waarom de aarde opwarmt, de invloed van het klimaat en de toekomstige transitie naar een gasloos tijdperk vanaf 2050. Hierover zijn veel meningen en opvattingen van wetenschappers en bewoners. Als de voorspellingen van de IPCC wetenschappers blijken te kloppen en zij er voor bijna 100% overtuigd zijn dat CO2 een belangrijke oorzaak is voor de klimaatverandering, dan moeten we er natuurlijk voor zorgen dat er verantwoorde en betaalbare oplossingen worden gevonden, maar er is vooral nog veel onzekerhied.

Linquenda is de naam van de boerderij die tot 1974 bestond aan de Hoofdweg 1289 nabij de Nieuwerkerkertocht en Wemmingen. De wijk werd gebouwd vanaf 1973 tot 1975 De betekenis van Linquenda komt uit het lyrische gedicht Carmina van de Romeinse dichter Horatius ( 65 – 8 v.C.) . Linquenda tellus, et domus, et placens uxor, deze Latijnse spreuk betekent: "eens moeten wij deze grond, dit huis en de dierbare echtgenote verlaten". Kort gezegd, aan alles komt een eind.

Zo zal er zelfs eens een einde komen aan onze fraaie groene planeet door complexe oorzaken en zal het klimaat blijven veranderen. Maar zover is het nog niet, rond 1974 kwam er wel een eind aan het bestaan van de boerderij en werd de wijk Linquenda ontwikkeld met voor de meeste bewoners aansluiting voor gas en stroom.

test test