De waarheid over windenergie

De waarheid over windenergie in de Haarlemmermeer In eerste instantie de complimenten voor de gemeente Haarlemmermeer, met het rapport Monitor duurzame energie 2014, zij scoren terecht hoog en hebben veel ambitie om het braafste jongetje van de klas te zijn. De H.meer is betrokken bij tal van energiebesparende maatregelen, denk aan Led verlichting, biogas, zonnepanelen, geothermische warmtewisseling, energiezuinige gebouwen en woningen, warmte koppeling, gedragsverandering, isolatie maatregelen etc te veel om op te noemen.

De Haarlemmermeer trekt ook steeds meer bedrijven aan, die enorme hoeveelheden energie gebruiken. Als je alle stroom energie in de H.meer neutraal wil opwekken, dan zouden er in totaal ca 450 turbines met een vermogen van elk 2MW geplaatst moeten worden of een combinatie met zonneweiden, mits het stroomverbruik gelijk blijft. Echter de verwachting is wel, dat het verbruik tot 2040 zal oplopen tot ca 3000GW, door onder andere: transitie van gas naar stroom, elektrisch rijden en toename datacenters. Haarlemmermeer

 

Stroomverbruik Haarlemmermeer

De H.meer verbruikte in 2014 ca 1700GW aan stroom waarvan ca 160GW voor de ca 60.000 huishoudens. In 2018 is het verbruik volgens het CBS gedaald tot ca 1000GW, maar dan zonder het erbruik van Schiphol (175GW) en Datacenters (175GW), dergelijke verbruiken zijn geheim en worden om privacy redenen niet gepubliceerd..

Windpark Burgerveen (8 turbines)

Windpark Burgerveen met 8 windturbines evert met een vermogen van 11.8MW ca 25GW per jaar aan stroom, zijnde 2.5%. van het ttl verbruik 1000 GW in de H.meer . De ICT centers in de H.meer verbruikten in 2014 al 175GW, na Amsterdam staat de H.meer op de 2e plaats op de lijst van ICT centers en verbruikt evenveel stroom als Schiphol.

Solarpark De Groene Hoek

Solarpark De Groene Hoek met 1x 25GW in 2018 en nog eens ca 25GW in 2019. Verder wordt er nog ca 2 GW stroom opgewekt door zonpanelen op woningen. Dit helpt wel iets, maar er zal nog wel wat neutrale stroom moeten bijkomen. Des al niet te min, het resultaat voor wat betreft opbrengst groene energie blijft de H.meer ver achter ten opzichte van de doelstelling voor 2040, (energie neutraal en om zelf extra energie op te wekken)