Klachten warmtepompen

17 sept 2019 Uit onderzoek van Radar blijkt dat klachten over het functioneren van warmtepompinstallaties vaak niet naar tevredenheid van de consument worden afgehandeld. Een peiling onder 1000 warmtepompbezitters, ervaart 38% problemen met comfort en energieverbruik. 81% van deze probleemgevallen wordt gemeld. In meer dan de helft van de gevallen (60%) wordt het probleem na het indienen van de klacht niet opgelost. In 2018 waren er voor woningen ca 300.000 warmtepompen geïnstalleerd, waarvan circa de helft voornamelijk voor airconditioning wordt gebruikt . veel gebruikers van warmtepompen krijgen hun huis onvoldoende op temperatuur, doordat mogelijk een verkeerd advies is afgegeven vanwege de complexe techniek en beperkte afgifte van warmte.

Warmtepomp installaties zijn vreselijk duur en eigenlijk alleen geschikt voor bezitters van villa’s of figuren met geitenwollen sokken die het doen vanuit een bepaalde overtuiging. De pomp maakt herrie, gebruikt zeer veel stroom, vergt veel onderhoud en levert niet echt een bijdrage aan het milieu (behalve dan een beetje CO2 besparing). De bijdrage kan zelfs negatief uitpakken, omdat het gebruik van Hfk’s en andere koudemiddelen thans nog zeer schadelijk zijn voor het milieu. Pas vanaf 2025 mogen alleen warmtepompen verkocht worden die natuurlijke koudemiddelen gebruiken die een lage bijdrage leveren aan het broeikaseffect, ook die zijn dus schadelijk!

De effecten op de natuur door het heen en weer pompen van het grondwater is niet of nauwelijks onderzocht en kan net als bij gaswinning schade brengen aan de bodem. Een deskundige adviseur over de haalbaarheid en toepassing blijkt onvermijdelijk.

Voor aanpassingen van de woning heb je een aannemer nodig Een installateur zal de pomp moeten installeren. Afgezien van het risico bij uitval van stroomstoringen door extreme netbelasting, zal het zeer lastig worden om de ca 3 mln rijtjes huizen van een dure warmtepomp te voorzien, zoals de regering dicteert. Het lijkt mij beter om efficiënt om te gaan met energie, gas en isolatie.

cv installaties aanzienlijk worden verbeterd en is het verstandiger om geleidelijk over te gaan naar andere vormen om woningen te verwarmen. Haastige spoed is zelden goed.

Noorse kunstmestfabriek YARA beter om de in Zeeland vestiging met een verbruik van 2 mld m3 per jaar te verplaatsen naar Noorwegen (dat zogenaamde schone land). Dan kunnen bijna 2 mln Nederlandse huishoudens hun gasaansluiting behouden.

Als de zeespiegel toch gaat stijgen, zoals de wetenschap meent te berekenen, dan kan Nederland zich beter inzetten voor het versterken van dijken en waterhuishouding, omdat het ijdele hoop is te denken, dat door een aantal Nederlandse warmtepompen de zeespiegel minder zou stijgen.