Close HoofdmenuIn het Nieuws Energie Klimaat Over Linquenda Links Fotografie

 

Menu

Ga direct naar

Zonnepanelen

Salderingsregeling

Energiebranche

Warmtepompen

Energietransitie

Van het gas af


Installatie zonnepanelen

Installatie zonnepanelen is anno 2020 iets duurder dan 4 jaar geleden!  Voor een systeem van 10 zonnepanelen met een totaal vermogen van 2.500 Wattpiek (Wp), betaalt u nu gemiddeld bruto ca €4700. Deze kosten zijn inclusief omvormer, installatie, mogelijke aanpassing meterkast en exclusief teruggave Btw, de zogenaamde subsidie van de overheid, maar eigenlijk gewoon een nul tarief.

De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van uw energieverbruik en ligging. Voor hetzelfde systeem betaalde ik 4 jaar geleden bruto €3800 (netto €3200 door teruggave BTW €600). Een systeem kan ca €500 duurder uitvallen wanneer de meterkast moet worden aangepast. De opbrengst  was bij mij de laatste 4 jaar gelijk aan het verbruik ca 2600kW . Dankzij de salderingsregeling hoefde ik niets bij te betalen. De terugverdientijd is iets meer dan 6 jaar zonder onderhoud en calamiteiten.

Conclusie: Investeren in zonnepanelen is best nog aantrekkelijk, omdat sparen helemaal niets oplevert . De terugverdientijd bij een 2600kW installatie is thans tenminste 10 jaar, zonder onderhoudskosten zonder calamiteiten. Wanneer een omvormer vervangen moet worden, kunnen kosten al snel oplopen tot ca €1000.

 

Salderingsregeling

De salderingsregeling stopt per 1-1-2023  en wordt aangepast. Vanaf 2023 is er een overgangsregeling van kracht, die de huidige saldering met 11% per jaar in 9 jaar afbouwt.

Iedere kleinverbruiker valt dan onder de zogenaamde kleine ondernemersregeling en hoeft (onder bepaalde voorwaarden) over de terug geleverde stroom geen belastingen en heffingen te betalen.
Door de nieuwe regeling wordt de terugverdientijd ca 2 jaar langer, doordat  er ca €1000 minder saldering is tijdens de 9 jarige overgangsregeling. Daarna gaat het sowieso 11 tot 12 jaar duren voordat een installatie is terugverdiend. Reken je niet rijk, immers als je in de winter veel stroom nodig hebt, is er weinig zon en omgekeerd. Doe het dan voor het milieu.   
Van de opgewekte stroom kan slechts ca 1/3 direct worden verbruikt, 2/3 stroomt letterlijk terug naar bedrijven en de providers, kassa!!! Thans hoef ik dus niets bij te betalen, maar vanaf  2023 moet ik ieder jaar meer betalen, oplopend tot ca €220 in 2031 en ieder jaar daarna. Als kleine producent van stroom krijg je straks mogelijk een kleine vergoeding van ca 7 cent per kW. Zie Solarmagazine

 

Energiebranche

De zogenaamde duurzame energiebranche is vóór AFSCHAFFING van het salderen. Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie menen, dat door het salderen de ontwikkeling van energieopslag in batterijen wordt afgeremd. Ook denken zij ten onrechte, dat consumenten en bedrijven niet worden gemotiveerd om hun energie op te slaan zolang de teruglevering wordt gesaldeerd.
Dit is natuurlijk onzin, want veel burgers zijn bereid om efficiënt om te gaan met energie, maar denken ook aan hun portemonnee. Opslag van stroom in accu’s is peperduur, ontoereikend, niet echt duurzaam en kost heel veel ruimte.  
De enige reden dat Holland Solar en installatiebedrijven een voorstander zijn van afschaffing,  is hun business spekken ten koste van de burger onder het motto ‘wij van WC eend adviseren WC eend’
.

 

Warmtepompen

Warmtepompen installeren? Wie op dit moment (oktober 2021) laat installeren verliest er meer op dan wie dat in 2030 doet (volgens een rapport van ING). Naar verwachting is de aardgasprijs rond 2030 flink gestegen en zijn de investeringskosten mogelijk gedaald. Maar ook dan blijkt de rekensom negatief. “De maandlasten vallen, ondanks de energiebesparing, NOOIT lager uit”, aldus de ING bank.

Die conclusie bleek ook op een bijeenkomst van D66 op 28 okt 2019. Behalve hogere energiekosten zijn er ook hoge bijkomende kosten (vloerverwarming, beschikbare ruimte, extra isolatie. thuisbatterij etc.) die de transitie praktisch onbetaalbaar maken. D66 blijft bij hun dogma, dat het gas opraakt en Nederland geen gas moet of kan afnemen vanuit Noorwegen, UK of Rusland.

 

Energietransitie

De ergergietransitie zal de samenleving vele miljarden kosten en gaat ons de komende decennia allemaal treffen, vooral de omschakeling van gas naar stroom . Terwijl onze huidige westerse levensstandaard praktisch onomkeerbaar is, maar ook elektrisch rijden, de beperking uitstoot van CO2 en andere broeistofgassen zal zeer zeker merkbaar worden voor ons gedrag en onze financiën.

Alles kan en alles is te koop, maar NIET voor iedereen. Wanneer beseffen politici nu eens dat ca 50% van de Nederlanders net kunnen rondkomen door hard te werken en zuinig te leven.
De huidige voornemens voor de transitie is ondoordacht en is vooral te haastig. Er zijn nog veel onzekere factoren over het klimaat, , opwarming Aarde, zeespiegelstijging en omschakeling van de huidige energievoorziening. In eerste instantie zou ik zeggen, ruim die Noorse kunstmestfabrieken op en probeer andere grote vervuilers te dwingen tot maatregelen voor een efficiënt gebruik van energie.

Pak niet altijd de modale burger, die doet al genoeg of kan eigenlijk niet veel meer doen dan een warme trui aantrekken. Zorg voor een eerlijke rationele voorlichting over uitstoot CO2 en de integrale invloed van Nederland. Publiceer geen voorbeelden van fraaie villa’s met gekleurde verhalen over warmtepompen of systemen die nog steeds onvoldoende zijn getest.

Thans blijkt er in de wereld nog genoeg gas en wellicht kunnen de huidige CV installaties nog behoorlijk worden verbeterd, immers de fiets is na ca 200 jaar nog steeds in ontwikkeling.Laat duidelijk zijn, ik geloof best dat de aarde opwarmt en dat de mens daar een oorzaak in zou kunnen betekenen, zeker is dat niet. Het neemt niet weg dat we toch verantwoord naar oplossingen moeten zoeken, maar dan moet wel de hele wereld meewerken en niet alleen dan kleine Nederland met hun “schone schijn” en “grote mond” beleid. sep2020

De Nederlandse energietransitie (alle huishoudens van het gas af) is voor velen onbetaalbaar en lastig uitvoer. Toch moet er iets worden ondernomen om de energie veilig te stellen, Immers zal straks zo’n 60 tot 65 procent van de huishoudens in Haarlemmermeer op een vorm van collectieve warmte moeten overgaan.

Ook stroom moet worden opgewekt, hiervoor moet de infrastructuur behoorlijk worden aangepast, denk aan een dure transitie van warmtepompen en netverwarming of andere mogelijkheden, de kosten kunnen oplopen tot 35.000 Euro per woning en hoger. Zeker is dit voor de meeste 1600 huishoudens uit Linquenda onbetaalbaar. wellicht is het verstandig om in te zetten voor een combinatie van gas met een kleinschalige stroomopwekking middels zonnepanelen, het isoleren van huizen en het efficiënt omgaan met gas en energie.

Er is genoeg gas aanwezig voor deze eeuw en wellicht langer. Een geleidelijke transitie naar een andere vorm van energie is volgs mij meer verantwoord dan een transite zoals thans is voorzien met veel onzekerheden en onvoldoende onderzoek naar de gevolgen overhaastige maatregelen.

Zelf heb ik 9 zonnepanelen (2.5kW/p) op een 38gr ZW dak van een tussenwoning uit 1975 en kan hiermee het jaar verbruik van ca 2500kW volledig compenseren. Met voldoende isolatie (dak, vloer en HRglas, HR CV) is het gasverbruik met ca 1000 m3 redelijk betaalbaar en ook verantwoord voor milieu en omgeving.

Zeer grote besparingen op gas kunnen worden behaald bij de 10 grootste gasverbruikers van Nederland, zodat de meeste bewoners hun gassluiting nog kunnen behouden! Alleen al de Noorse kunstmestfabriek in Sluiskil (Zeeland) verbruikt per jaar ca 2mld m3 gas, gelijk aan het verbruik van 1.7 mln huishoudens. Alle Nederlandse huishoudens verbruikten in 2018 ca 9 mld m3 gas, gemiddeld ca 1400m3 per huishouden, waarom zouden we al die huishoudens decentraal verplichten om van get gas af te gaan?

 

Van het gas af

Van het gas af, dat valt nog niet mee. Nederland kan zichzelf niet meer voorzien van gas. Dde eigen productie van ca 12 mld. m3 gas (laagcalorisch) is veel te weinig en moet nu gas importeren. Ook moet de gasproductie (hoogcalorisch gas) van kleine velden de komende 30 jaar worden afgebouwd van 17mld naar praktisch nul in 2050.

Nederland was ooit een echt gasproductieland, maar handelt ook veel in gas, de Nederlandse handelsplaats Title Transfer Facility (TTF) is de grootste van Europa.

De import van gas in 2018 was ca 55 mld. m3, onder andere uit Noorwegen (20 mld.), Rusland (7 mld.), UK (6 mld), maar dergelijk gas heeft een hoge calorische waarde (H-gas) en moet deels worden omgezet naar laag calorisch ( L-gas) geschikt voor onder andere de Nederlandse markt en andere landen. De omzetting van het gas door toevoeging van stikstof kost enorm veel elektriciteit. Hiervoor zijn rond 2022 drie fabrieken beschikbaar om per jaar ca 20 mld. H-gas om te zetten naar L-gas, het stroomverbruik voor de omzetting is ca 100 mln. kW per jaar, gelijk aan het verbruik van ca 40.000 huishoudens.

De export van Nederlands gas bedroeg tot 2018 ca 50 mld. m3 per jaar, maar had beter al die jaren bewaard kunnen blijven als appeltje voor de dorst en honger naar energie.

Nederland zelf verbruikt ca 43 mld. m3 zie tabel verwacht gasverbruik uit 8 juli 2013. De gasplanning klopt thans 2020 nog steeds. Het eigen verbruik wordt nu deels geïmporteerd en deels mogelijk uit Groningen ca 25 mld. m3 plus ca 18 mld. m3 uit kleine NL velden, maar ook dit is anno 2021 dubieus. Uiteindelijk wil men het gasverbruik in Nederland drastisch verminderen. Van het gas af lukt niet erg, behalve dan dat de Nederlandse gasvelden worden afgesloten. Het wachten is op de gebruikseffecten van gas uit Rusland via de Nord stream 2.